تیم فوتسال منتظرات مهدیٍ روستای مسجدین در جام نوروز 94 شیرین سو.مسابقات بین تیم روستاهای بخش شیرین سو  در شهر شیرین سو برگزار گردید.

همین جا از آقای هادی طاقتی تشکر می کنم بابت عکسها.

تیم فوتسال مسجدین

ایستاده از راست : ابراهیم گلزاری- علی مرادی - مصـطـفی رضـایـی جـهـانـدار - سجاد مبین - محمد زارعی - یوسف رضایی جهاندار

نشسته از راست : قاسم زلفی - احمد مرادی - میلاد مبین

تیم فوتسال مسجدین

یوسف رضایی و آقای طاقتی احسن یکی از مسئولین مسابقات